Modele funkcjonowania gospodarki

Modèle makroekonomiczny-Narzędzie analityczne, mające na celu Opisanie funkcjonowania Gospodarki danego państwa lub regionu. MODELE Takie powstają zwykle w celu opisania Dynamiki, gowanych wielkości, takich jak całkowita Ilość wyprodukowanych towarów i Usług, łącznie dochód uzyskany, poziom zaangażowania zasobów produkcyjnych oraz poziom CEN. MODELE makroekonomiczne mogą być : logiczne, Matematyczne i/lub obliczeniowe; różne rodzaje modeli makroekonomicznych służą różnym celom i mają różne Wady i Zalety. MODELE mogą być stosowane w celu wyjaśnienia i zilustrowania podstawowych teoretycznych Zasad, mogą być używane do testowania, porównywania i oceniania diffĂŠrents teorii makroekonomicznych, mogą być wykorzystywane ne przygotowywania scenariuszy “co Jeśli” ( scenariusze Takie służą zwykle do oceny możliwych skutków zmian w polityce pieniężnej, podatkowej lub innych Polityk makroekonomicznych), je mogą być wykorzystywane do generowania pronoz gospodarczych. MODELE makroekonomiczne są Szeroko stosowane w środowiskach akademickich, nauki i Badań, un także przez organizacje Międzynarodowe, rządy państw je większe Przedsiębiorstwa, un konsultantów także je pense Tanki. W latach 40. i 50. XX wieku rządy rozpoczęły gromadzenie danych na temat dochodu Narodowego i Produkcji, ekonomiści zaczęli stosować MODELE ilościowe ne opisu Dynamiki obserwowanych danych. MODELE te opisują korelację pomide zyznymi danymi makroekonomicz nymi, wykorzystując głównie analizę Szeregów czasowych. Podobnie Jak w prostszych modelach teoretycznych, empiryczne MODELE pronostyczne operują na Zagreb nanych statystycznych, pozwalając jednocześnie na analizę bardziej szczegółową (Na exemple badając relacje między wielkością Produkcji, zatrudnienia, inwestycji i innych zmiennych w diffĂŠrents branżach).

MODELE Takie Potrafią się rozrosnąć ne SETEK lub tysięcy równań opisujących ewolucję SETEK lub tysięcy CEN i ilości w czasie, między przez Dzięki komputerom wykorzystywanym do ich obliczania.

Comments are closed.